Cennik Piešťany

Cena v € Cena v €
1. Preventívna prehliadka 
Dospelí 0,00 €
Deti 0,00 €
Komplexné stomatologické vyšetrenie – Konzultácia 25,00 €
Akútne vyšetrenie (mimo ordinačných hodín víkend,sviatky) 50,00 €
Akútne vyšetrenie (medziordinačný príplatok) 15,00 €
2. Anestéza
Inflitračná 10,00 €
Intraligamentózna 10,00 €
Sprej Lidocain / mastička pre deti 2,00 €
3. RTG
Intraorálny snímok 10,00 €
Panoramatický snímok 30,00 €
Každá daľšia RTG snímka 5,00 €
4. Extrakcie
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25,00 €
Extrakcia dočasného zuba – molár 25,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba alebo koreňa 60,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie 60,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou 60,00 €
Extrakcia zuba múdrosti 120,00 €
Chirurgická extrakcia 150,00 €
Gelitaspon 15,00 €
Preplach roztokom Betadine 10,00 €
5.Výplne
Použitie koferdamu,optragate 15,00 €
Výplň fotokompozitná 1-plôšková 1-3 60,00 €
Výpln fotokompozitná 1-plôšková 4-8 60,00 €
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 1-3 70,00 €
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 4-8 70,00 €
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 1-3 80,00 €
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 4-8 80,00 €
Výplň fotokompozitná 4-plôšková 1-3 90,00 €
Výplň fotokompozitná 4-plôšková 4-8 90,00 €
Výplň krčková – malá 60,00 €
Výplň krčková – veľká 60,00 €
Fotokompozitná fazeta (estetická rekonštrukcia korunky) 80,00 €
Glazinomerné SIC (skloinomerný cement) 1-plôška (2,3plôšky) od 30€
Pečatenie fisúr 20,00 €
Liečivá podložka 30,00 €
Provizórna výplň 10,00 €
6. Endodoncia
Trepanácia (otvorenie, prečistenie,výplach, ponechané voľne),devitalizácia 30,00 €
Výplach, vyčistenie koreň.kanálika, Calcium hygroxid 50,00 €
Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)1-kanálika od 20 €
Koreňová výplň 1 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň) 120,00 €
Koreňová výplň 2 kanáliky(anestéza, koferdam, 2xthermafil, RTG, dočasná výplň) 150,00 €
Koreňová výplň 3 kanáliky(anestéza, koferdam, 3xthermafil, RTG, dočasná výplň) 180,00 €
Koreňová výplň 4 kanáliky (anestéza, koferdam, 4xthermafil, RTG, dočasná výplň) 210,00 €
Build up (liata čápová nadstavba,sklený čap) 120,00 €
Reendo  1 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň) 30+120
Reendo  2 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň) 30+120
Reendo  3 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň) 30+120
7. Paradontológia – Dentálna hygiena a profylaxia
Komplexná dentálna hygiena 55,00 €
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov 30,00 €
Bielenie zubov – ambulantné- Beyond whitening 250,00 €
Ozdoba na zub – Diamant 50,00 €
8. Protetika
Odtlačky na protetickú prácu
Odtlač Ypeen 50,00 €
Odtlačky C – silikon (Speedex) 50,00 €
Odtlačky A – silikon 50,00 €
Impregnum 50,00 €
 
Korunka celokeramická E.max 395,00 €
Inlay/Onlay celokeramická E.max 395,00 €
Fazeta celokeramická (Veneer) E.max 395,00 €
Korunka zirkónová 350,00 €
Korunka kovokeramická 250,00 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 25,00 €
Korunka plastová 75,00 €
Liata čapova nadstavba Colden 120,00 €
Liata čapova nadstavba (zlatá) 100€ + váha kovu
Rošetova dlha 1člen 50,00 €
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky) 25,00 €
Opätovné nacementovanie korunky (trvalá fixacia) 25,00 €
Snímateľné náhrady
Celková snímateľná náhrada 350,00 €
Čiastočne snímateľná náhrada 350,00 €
Medzernik do 4 zubov 150,00 €
Medzerník do 6 zubov 180,00 €
Snimateľná náhrada na dvoch zásuvných spojoch 1 500,00 €
Snimateľná náhrada na štyroch zásuvných spojoch 1 500,00 €
Oprava snímateľnej náhrady 50,00 €
Doplnenie jedného zubu do náhrady 50,00 €
Oprava drotenej spony 50,00 €
Oprava odštiepenej keramiky kompozitným materiálom 70,00 €
Rebazácia celková 75,00 €
Náhryzová dlaha (proti bruxizmu) 120,00 €
Nasadenie korunky dočasným cementom 15,00 €
Protetika na implantátoch
Wax-up/ 1čl. 25,00 €
Protéza na (Ball atačmenty) 1 500,00 €
Protéza na strmeň Gill- more 2 500,00 €
Kovokeramická korunka na implantát (Neobiotech) 500,00 €
Zirkónova korunka na implantát (Neobiotech) 500,00 €
Kovokeramická korunka na imlantát (Ankylos) 500,00 €
Zirkónova korunka na implantát (Ankylos) 500,00 €
Frézovanie (po dohode)
Kovokeramická korunka na multiunite(Neobiotech) 500,00 €
Zirkónová korunka na multiunite (Neobiotech) 550,00 €
Dočasná korunka na MultiUnit (Neobiotech) frézovaná 160,00 €
Dočasná korunka na MultiUnite medzičlen 20,00 €
Dočasná korunka na dočasnom abutmente (Neobiotech) 50,00 €
All on four 4 500,00 €
All on six 5 000,00 €
9. Implantáty
Implantát Neobiotech (anestéza+šitie+gingivoformer) 700,00 €
Odkrytie (gingioformer+šitie+anestéza) 50,00 €
Implantát Ankylos 650,00 €
Odkrytie (anestéza+šitie+gingivoformer) 55,00 €
Implantát Neobiotech na MultiUnit 600,00 €
10. Chirurgia
Augumentácia celej sánky 3D s kostným blokom defektu 1 500,00 €
Augumentácia s kostným blokom defektu 3, 4 zubov 550,00 €
Augumentácia s kostným blokom defektu 1, 2 zubov 300,00 €
„Carrota“ technika (1 šróbik) 50,00 €
Ošetrenie mäkkých tkanív laserov Chelibon 15,00 €
Sinus lift 400,00 €
Odstránenie fixatúr a membrány po augumentácii 20,00 €
Explantácia vhojeného zubného implantátu 200,00 €
Explantácia nevhojeného zubného implantátu 20,00 €
Gingivo plastika 100,00 €
Vestibulo plastika 200,00 €
Voľný gingiválny štep na zadných zuboch 400,00 €
Voľný mezenchynálny štep 200,00 €
Rotačný lalok z podnebia 100,00 €
Resekcia koreňového hrotu – 1koreňový zub 100,00 €
Resekcia koreňového hrotu – viackoreňový zub 250,00 €
Gingivektómia 1 kvadrant 100,00 €
Frenulotkómia 70,00 €
Zatvorenie recesii na predných zuboch 300,00 €
Gingiválna šablóna 100,00 €

Aktualizácia 19.2.2021