Cennik Piešťany

Cenník zubnej ambulancie EuroDent s. r. o.
Výkon Cena v €
1. Preventívna prehliadka
Dospelí 0,00 €
Deti 0,00 €
Konzultácia (1 hodina) 25,00 €
Prípatok za pohotovostné ošetrenie mimo oridnačných hodín 30,00 €
Medziordinačný príplatok 15,00 €
2. Anestéza
Inflitračná 10,00 €
Intraligamentózna 10,00 €
Sprej Lidocain / mastička pre deti 2,00 €
3. RTG
Intraorálny snímok 10,00 €
Panoramatický snímok 25,00 €
4. Extrakcie
Extrakcia dočasného zuba 15,00 €
Extrakcia dočasného zuba – molár 25,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba 40,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie 45,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou 55,00 €
Extrakcia zuba múdrosti od 80 €- 140€ €
Sutúra 15,00 €
Gelitaspon 15,00 €
Preplach roztokom Betadine 10,00 €
5.Výplne
Použitie koferdamu 10,00 €
Výplň fotokompozitná 1-plôšková 1-3 40,00 €
Výpln fotokompozitná 1-plôšková 4-8 45,00 €
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 1-3 50,00 €
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 4-8 55,00 €
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 1-3 60,00 €
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 4-8 65,00 €
Výplň fotokompozitná 4-plôšková 1-3 65,00 €
Výplň fotokompozitná 4-plôšková 4-8 70,00 €
Výplň krčková – malá 40,00 €
Výplň krčková – veľká 55,00 €
Fotokompozitná fazeta (estetická rekonštrukcia korunky) 80,00 €
Glazinomerné SIC (skloinomerný cement) 1-plôška (2,3plôšky) od 30€
Pečatenie fisúr 20,00 €
Liečivá podložka 30,00 €
Provizórna výplň 10,00 €
6. Endodoncia
Trepanácia (otvorenie, prečistenie,výplach, ponechané voľne) 25,00 €
Výplach, vyčistenie koreň.kanálika, Calcium hygroxid 30,00 €
Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)1-kanálika od 20 €
Koreňová výplň 1 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň) 90,00 €
Koreňová výplň 2 kanáliky(anestéza, koferdam, 2xthermafil, RTG, dočasná výplň) 120,00 €
Koreňová výplň 3 kanáliky(anestéza, koferdam, 3xthermafil, RTG, dočasná výplň) 150,00 €
Koreňová výplň 4 kanáliky(anestéza, koferdam, 3xthermafil, RTG, dočasná výplň) 180,00 €
Koreňová výplň 1 kanálik (anestéza, koferdam, 1.lateral.kondenzácia) RTG, dočasná výplň) 70,00 €
Koreňová výplň 2 kanáliky(anestéza, koferdam, 2.lateral.kondenzácia), RTG, dočasná výplň) 100,00 €
Koreňová výplň 3 kanáliky(anestéza, koferdam, 3.lateral.kondenzácia), RTG, dočasná výplň) 130,00 €
Čap so skleneným vláknom, build up 100,00 €
7. Paradontológia – Dentálna hygiena a profylaxia
Komplexná dentálna hygiena 50,00 €
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov 30,00 €
Bielenie zubov – ambulantné- Beyond whitening 200,00 €
8. Protetika
Bezkovová keramika
Odtlačky na protetickú prácu
Odtlač Ypeen 50,00 €
Odtlačky C – silikon (Speedex) 50,00 €
Odtlačky A – silikon 50,00 €
Impregnum 50,00 €
Korunka celokeramická E.max 320,00 €
Inlay/Onlay celokeramická E.max 320,00 €
Fazeta celokeramická (Veneer) E.max 320,00 €
Korunka zirkónová 350,00 €
Fixné náhrady
Korunka kovokeramická 250,00 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 25,00 €
Korunka plastová 75,00 €
Liata čapova nadstavba Colden 100,00 €
Liata čapova nadstavba (zlatá) 100€ + váha kovu
Rošetova dlha 1člen 50,00 €
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky) 20,00 €
Opätovné nacementovanie korunky (trvalá fixacia) 20,00 €
Snímateľné náhrady
Celková snímateľná náhrada 350,00 €
Čiastočne snímateľná náhrada 350,00 €
Medzerník do 4 zubov 120,00 €
Snimateľná náhrada na dvoch zásuvných spojoch 1 000,00 €
Snimateľná náhrada na štyroch zásuvných spojoch 1 000,00 €
Oprava snímateľnej náhrady 50,00 €
Doplnenie jedného zubu do náhrady 50,00 €
Oprava drotenej spony 50,00 €
Oprava odštiepenej keramiky kompozitným materiálom 60,00 €
Rebazácia celková 75,00 €
Náhryzová dlaha (proti bruxizmu) 120,00 €
Nasadenie korunky dočasným cementom 15,00 €
EuroDent zubná ambulancia Piešťany, ul. Teplická 4, 92101,tel. Č. 0905 670 157, web:www.euro-dent.sk

Aktualizácia 19.2.2021