Cenník

Názov Cena v €
1. Preventívna prehliadka 
Dospelí 0,00 €
Deti 0,00 €
Komplexné stomatologické vyšetrenie – Konzultácia 25,00 €
Prípatok za pohotovostné ošetrenie mimo ordinačných hodín 50,00 €
Medziordinačný príplatok 20,00 €
2. Anestéza
Inflitračná 15,00 €
Intraligamentózna 15,00 €
Sprej Lidocain / mastička pre deti 3,00 €
3. RTG
Intraorálny snímok 15,00 €
Panoramatický snímok 35,00 €
Každá ďaľšia RTG snímka 5,00 €
4. Extrakcie
Extrakcia dočasného zuba al. koreňa 30,00 €
Extrakcia dočasného zuba – molár 30,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba 70,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie 70,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou 70,00 €
Extrakcia zuba múdrosti 140,00 €
Chirurgická extrakcia 170,00 €
Sutúra 15,00 €
Gelitaspon 20,00 €
Preplach roztokom Betadine 15,00 €
5.Výplne
Použitie koferdamu 15,00 €
Výplň fotokompozitná 1-plôšková 1-3 70,00 €
Výpln fotokompozitná 1-plôšková 4-8 70,00 €
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 1-3 80,00 €
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 4-8 80,00 €
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 1-3 90,00 €
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 4-8 90,00 €
Výplň fotokompozitná 4-plôšková 1-3 100,00 €
Výplň fotokompozitná 4-plôšková 4-8 100,00 €
Výplň krčková – malá 70,00 €
Výplň krčková – veľká 70,00 €
Fotokompozitná fazeta (estetická rekonštrukcia korunky) 90,00 €
Glazinomerné SIC (skloinomerný cement) 1-plôška (2,3 plôšky) 35,00 €
Pečatenie fisúr 25,00 €
Liečivá podložka 35,00 €
Provizórna výplň 15,00 €
6. Endodoncia
Trepanácia (otvorenie, prečistenie, výplach, ponechané voľne) 35,00 €
Výplach, vyčistenie koreň.kanálika, Calcium hygroxid (anestezia, RTG, Optragate, doč. výplň) 100,00 €
Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne) 1-kanálika 25,00 €
Koreňová výplň 1 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň) 135,00 €
Koreňová výplň 2 kanáliky(anestéza, koferdam, 2xthermafil, RTG, dočasná výplň) 165,00 €
Koreňová výplň 3 kanáliky(anestéza, koferdam, 3xthermafil, RTG, dočasná výplň) 195,00 €
Koreňová výplň 4 kanáliky(anestéza, koferdam, 3xthermafil, RTG, dočasná výplň) 220,00 €
Čap so skleneným vláknom, build up 135,00 €
Endodontické bielenie (optragate+doč.výplň) 70,00 €
7. Paradontológia – Dentálna hygiena a profylaxia
Komplexná dentálna hygiena 60,00 €
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov 35,00 €
Bielenie zubov – ambulantné – Beyond whitening 250,00 €
Zubné šperky – diamant 50,00 €
8. Protetika
Bezkovová keramika
Odtlačky na protetickú prácu
Odtlač Ypeen 55,00 €
Odtlačky C – silikon (Speedex) 55,00 €
Odtlačky A – silikon 55,00 €
Impregnum 55,00 €
Korunka celokeramická E.max 440,00 €
Inlay/Onlay celokeramická E.max 440,00 €
Fazeta celokeramická (Veneer) E.max 440,00 €
Korunka zirkónová 400,00 €
Fixné náhrady
Korunka kovokeramická 300,00 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 30,00 €
Korunka plastová 85,00 €
Liata čapova nadstavba Colden 135,00 €
Liata čapova nadstavba (zlatá) 100,00 € + váha kovu
Rošetova dlha 1 člen 55,00 €
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky) 30,00 €
Opätovné nacementovanie korunky (trvalá fixácia) 30,00 €
Snímateľné náhrady
Celková snímateľná náhrada 370,00 €
Čiastočne snímateľná náhrada 370,00 €
Medzernik do 4 zubov 165,00 €
Snimateľná náhrada na dvoch zásuvných spojoch 1 650,00 €
Snimateľná náhrada na štyroch zásuvných spojoch 1 650,00 €
Oprava snímateľnej náhrady 55,00 €
Doplnenie jedného zubu do náhrady 55,00 €
Oprava drotenej spony 55,00 €
Oprava odštiepenej keramiky kompozitným materiálom 80,00 €
Rebazácia celková 85,00 €
Náhryzová dlaha (proti bruxizmu) 135,00 €
Nasadenie korunky dočasným cementom 20,00 €

Aktualizácia 25.3.2021