Cennik Piešťany

Od 1.1.2019 úprava cenníku

Cenník zubnej ambulancie EuroDent s. r. o. Piešťany
Výkon Cena v €
1. Preventívna prehliadka 
Dospelí                    –   €
Deti                    –   €
Konzultácia              25,00 €
Prípatok za pohotovostné ošetrenie mimo oridnačných hodín              30,00 €
Medziordinačný príplatok              15,00 €
2. Anestéza
Inflitračná              10,00 €
Intraligamentózna              10,00 €
Sprej Lidocain / mastička pre deti                2,00 €
3. RTG
Intraorálny snímok              10,00 €
Panoramatický snímok              25,00 €
4. Extrakcie
Extrakcia dočasného zuba              10,00 €
Extrakcia dočasného zuba – molár              25,00 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba              35,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie              40,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou              50,00 €
Extrakcia zuba múdrosti              80,00 €
Sutúra              15,00 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti  od 80 €- 140€ €
Gelitaspon              10,00 €
Preplach roztokom Betadine              10,00 €
5.Výplne
Odstránenie starej výplne              10,00 €
Použitie koferdamu              10,00 €
Výplň fotokompozitná 1-plôšková 1-3 (2,3,4plôšky)   od 35 €- 65€
Výplň krčková – malá              35,00 €
Výplň krčková – veľká              50,00 €
Fotokompozitná fazeta (estetická rekonštrukcia korunky)              80,00 €
Glazinomerné SIC (skloinomerný cement) 1-plôška (2,3plôšky)   od 30€
Pečatenie fisúr              15,00 €
Liečivá podložka              20,00 €
Provizórna výplň              10,00 €
Spevnenie zuba FRC čap (Skloinomerný čap)              40,00 €
Vyplnenie zubu pod korunkou 1plôšková výplň bez čapu              40,00 €
6. Endodoncia
Trepanácia (otvorenie, prečistenie,výplach, ponechané voľne)              25,00 €
Výplach, vyčistenie koreň.kanálika, Calcium hygroxid              25,00 €
Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)1-kanálika  od 20€
Extirpácia zubnej drene, použitie devitalizujúcej pasty              25,00 €
Koreňová výplň 1 kanálik (anestéza, koferdam, thermafil, RTG, dočasná výplň)              80,00 €
Koreňová výplň 2 kanáliky(anestéza, koferdam, 2xthermafil, RTG, dočasná výplň)            110,00 €
Koreňová výplň 3 kanáliky(anestéza, koferdam, 3xthermafil, RTG, dočasná výplň)            140,00 €
Koreňová výplň 1 kanálik (anestéza, koferdam, 1.lateral.kondenzácia) RTG, dočasná výplň)              70,00 €
Koreňová výplň 2 kanáliky(anestéza, koferdam, 2.lateral.kondenzácia), RTG, dočasná výplň)            100,00 €
Koreňová výplň 3 kanáliky(anestéza, koferdam, 3.lateral.kondenzácia), RTG, dočasná výplň)            130,00 €
Čap so skleneným vláknom, build up              80,00 €
Vyrovnanie okluzálnych plôšiek/artikulácie              10,00 €
Odstránenie parapulpárneho alebo sklenného čapu              20,00 €
7. Paradontológia – Dentálna hygiena a profylaxia
Komplexná dentálna hygiena              50,00 €
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov              30,00 €
Bielenie zubov – ambulantné- Beyond whitening            220,00 €
8. Protetika
Bezkovová keramika
Odtlačky na protetickú prácu
Odtlač Ypeen 15,00 €
Odtlačky C – silikon (Speedex) 25,00 €
Odtlačky A – silikon 35,00 €
Impregnum 50,00 €
Korunka celokeramická E.max 300,00 €
Inlay/Onlay celokeramická E.max 300,00 €
Fazeta celokeramická (Veneer) E.max 300,00 €
Korunka zirkónová 320,00 €
Fixné náhrady
Korunka kovokeramická 200,00 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 15,00 €
Korunka plastová 75,00 €
Liata čapova nadstavba Colden 80,00 €
Liata čapova nadstavba (zlatá) 80 €+ váha kovu
Rošetova dlha 1člen/2 50,00 €
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky) 15,00 €
Opätovné nacementovanie korunky (trvalá fixacia) 15,00 €
Snímateľné náhrady
Celková snímateľná náhrada 300,00 €
Čiastočne snímateľná náhrada 300,00 €
Medzerník do 4 zubov 100,00 €
Medzerník do 6 zubov 150,00 €
Snimateľná náhrada na dvoch zásuvných spojoch 750,00 €
Snimateľná náhrada na štyroch zásuvných spojoch 900,00 €
Oprava snímateľnej náhrady 50,00 €
Doplnenie jedného zubu do náhrady 50,00 €
Oprava drotenej spony 50,00 €
Oprava odštiepenej keramiky kompozitným materiálom 60,00 €
Rebazácia celková 75,00 €
Náhryzová dlaha (proti bruxizmu) 120,00 €
Nasadenie dočasnej korunky dočasným cementom 10,00 €